Działania Partnerstwa - Ostrołęka

 

Cykl bezpłatnych szkoleń przeprowadzanych metodą on-line, przygotowanych przez  PARTNERSTWO, w składzie:

  1. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce
  2. Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie
  3. Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, Oddział w Ostrołęce
  4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Ostrołęce
  5. ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
  6. Stora Enso Poland S.A.
  7. SIMP Oddział w Ostrołęce
  8. RISKY Knowledge

 Lista szkoleń:
1. 06.03.2013 16.30-18.10 „RISKY Knowledge - Własność intelektualna w internecie.  Zagrożenia i naruszenia”

2. 13.03.2013 14.30-17.10 „RISKY Knowledge - bezpieczeństwo i ochrona IT, mity i rzeczywistość”

3. 14.03.2013 10.00-13.00 „RISKY Knowledge - bezpieczeństwo i ochrona IT"

4. 15.03.2013 10.00-12.00 „RISKY Knowledge - cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo i ochrona IT”

5. 03.04.2013 16:30-18:00 „RISKY Knowledge - System zarządzania bezpieczeństwem informacji.  Bezpieczeństwo informacji na nośnikach elektronicznych”

6. 15.04.2013 17:00-18:00 „BHP - Praca na wysokości”

7. 25.04.2013 17:00-18:00 „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO - Miejsce i zakres obowiązywania przepisów ruchu drogowego”

8. 06.05.2013 17:00-18:00 „BHP - Plac budowy”

9. 10.05.2013 17:00-18:00 „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO - Wybrane  pojęcia i określenia z przepisów ruchu drogowego”

10. 24.05.2013 17:00-18:00 „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO - Wybrane ogólne zasady ruchu drogowego (zasada ostrożności, zasada ograniczonego zaufania, zasada hierarchiczności)”

11. 03.06.2013 17:00-18:00 „BHP - Prawa i obowiązki w zakresie BHP”

12. 13.06.2013 17.00-18:00 „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO - Zakres obowiązywania znaków i sygnałów drogowych”

13. 24.06.2013 10:00-11:00 „Wypadki przy pracy w budownictwie.  Działania profilaktyczne.  Część I”

14. 27.06.2013 11:00-12:00 „Bezpieczeństwo w zakresie eksploatacji maszyn wg dyrektyw nowego podejścia”

15. 28.06.2013 11:00-12:00 „Wypadki przy pracy w budownictwie.  Działania profilaktyczne.  Część II”