Wystawy plakatów i fotografii

 

Mobilna wystawa promująca bhp w przedsiębiorstwach

Jednym z głównych celów Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) jest nie tylko prowadzenie badań na rzecz ograniczania zagrożeń w miejscu pracy, ale także popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy na ten temat. Temu celowi idealnie służy forma plakatu i fotografii.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi (FRP) wykorzystuje te środki przekazu, aby promować bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach. Mobilna wystawa promująca bhp w przedsiębiorstwach, przygotowana przez FRP we współpracy z CIOP-PIB i Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) jest prezentowana od 2012 r. w szeregu łódzkich przedsiębiorstw. Zostanie również pokazana w czasie corocznej konferencji sieci Enterprise Europe Network, która odbędzie się w dniach 15-16 październiku br. w Wilnie.

Projekt wystawy został również zgłoszony do organizowanego przez EU-OSHA konkursu OSH Award 2013, w którym uczestniczyć mogą ośrodki Enterprise Europe Network, realizujące inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach.

 

 

Zaproszenie do współorganizacji wystawy