Cele kampanii

Ogólnopolska kampania społeczna 2013
"ZDROWA I BEZPIECZNA PRACA W SZKOLE"

Ogólnopolska kampania społeczna 2013
"ZDROWA I BEZPIECZNA PRACA W SZKOLE"

 

 

 

Cele główne kampanii:

 

  • Podnoszenie świadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy w szkole
  • Podnoszenie poziomu wiedzy na temat metod poprawy bezpieczeństwa pracy i nauki w szkole.

 

 

Cele szczegółowe kampanii:

 

  • Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa pracy i nauki w szkole
  • Upowszechnianie wyników prac badawczych i rozwojowych z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy i nauki w szkole
  • Upowszechnianie metod poprawy bezpieczeństwa pracy i nauki w szkole
  • Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu poprawy bezpieczeństwa pracy i nauki w szkole.