Działania OSPS BHP Olsztyn

Działania Ogólnopolskiego Stowarzyszeniea Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie

  • W ramach realizacji celu kampanii: "Upowszechnianie innowacyjnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy"

Zorganizowanie wizyt technicznych w zakładach pracy: 

  • Michelin Polska SA Olsztyn, 
  • Dekorglass SA Działdowo, 
  • Warmińsko Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
  • Polbruk S.A.