Konferencja - Kocierz

III ogólnopolska konferencja na rzecz bezpieczeństwa pracy w gazownictwie pt.: "Przez innowacje do bezpieczeństwa w gazownictwie"

 

W dniu 14 maja 2013 r. w Centrum konferencyjno szkoleniowym „Kocierz” odbyła się III ogólnopolska konferencje pt. „Przez innowacje do bezpieczeństwa
w gazownictwie”.  Konferencję zorganizował GAZ-SYSTEM S.A. oraz CIOP-PIB ramach kampanii społecznej „Przez innowacje do bezpieczeństwa”.

Głównym celem konferencji było zwiększenie świadomości występowania zagrożeń w środowisku pracy oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat innowacyjnych metod poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Spotkanie adresowane przede wszystkim do przedstawicieli Służb BHP, Kierowników oraz Służb eksploatacyjnych przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem i dystrybucją gazu, cieszyło się dużym zainteresowaniem.  Wzięło w nim udział ponad 100 osób reprezentujących firmy
z branży gazowniczej, co pokazuje jak ważne i potrzebne jest organizowane tego typu spotkań.

Program tegorocznej konferencji zawierał część naukową oraz część praktyczną. Przeprowadzono  wykłady prezentujące wyniki badań naukowych, które zastosowane w spółkach gazowych mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy oraz prezentacje projektów, które wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa pracy w spółkach gazowych (dobre praktyki przedsiębiorstw z branży gazowniczej). Ponadto konferencja była okazją do poznania innowacyjnych rozwiązań z zakresu sprzętu bhp, środków ochrony indywidualnej i odzieży, przedstawionych podczas prezentacji wystawców - producentów sprzętu. W tym roku po raz pierwszy mieliśmy okazję gościć przedstawicieli firm zagranicznych, między innymi firmę RMS Technology z Korei, prezentującą nowoczesne rozwiązania służące przeciwdziałaniu wibracjom oraz firmę Red Wing Shoes, która zaprezentowała innowacje w zakresie tkanin ochronnych. Nawiązanie współpracy z firmami spoza Europy pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz poznanie innowacyjnych rozwiązań służących podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Agnieszka Kosińska
GAZ-SYSTEM S.A.


Konferencja została przygotowana z wykorzystaniem wyników II etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy). Konferencja wpisała się w działania podejmowane przez Służbę BHP GAZ-SYSTEM S.A. mające na celu zapobieganie zdarzeniom wypadkowym, kształtowanie i promowanie problematyki bezpieczeństwa pracy w gazownictwie


Dokumentacja fotograficzna konferencji: