Seminarium dla zakładowych społecznych inspektorów pracy (marzec'09)

Seminarium dla zakładowych społecznych inspektorów pracy

W dniach 4-6 marca 2009 r. w Rabce odbyło się seminarium dla zakładowych społecznych inspektorów pracy kopalni należących do Katowickiego Holdingu Węglowego.
W programie spotkania znalazło się m.in.: omówienie stanu bezpieczeństwa w kopalniach oraz programu adaptacji zawodowej (w ujęciu kopalni, nadzoru górniczego oraz PIP), problem pracy weekendowej oraz omówienie typowych błędów w postępowaniu zespołów powypadkowych przy ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków.
Zaprezentowana została także kampanii społeczna "Ryzyko zawodowe w górnictwie", koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Omówiono cele kampanii i sposoby ich realizacji, a także możliwości włączenia się przedstawicieli kopalni w kampanię.