IX Konferencja "Kruszywa mineralne"


XI Konferencja "Kruszywa mineralne"

W dniach 15 – 17 kwietnia 2009 r. odbyła się w Szklarskiej Porębie kolejna, już dziewiąta konferencja naukowo - techniczne z problematyki górnictwa kopalin skalnych nt. KRUSZYWA MINERALNE zorganizowana przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu wraz z Instytutem Górnictwa Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Wprowadzającym było wystąpienie przedstawiciela Wyższego Urzędu Górniczego – Dyr. Grzegorza Paździorka zwiastujące ogólnopolską kampanię społeczną Ryzyko zawodowe w górnictwie.

Więcej - www.wggg.pwr.wroc.pl