Spotkanie Forum ZSIPracy Górnictwa Podziemnego


Spotkanie Forum Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy Górnictwa Podziemnego w KWK "Halemba - Wirek" w Rudzie Śląskiej


W dniu 2 kwietnia 2009 r. na terenie KWK "Halemba - Wirek" Ruch "Halemba" odbyło się spotkanie Forum Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy Górnictwa Podziemnego.

Podczas spotkania przedstawiono rolę społecznej inspekcji pracy w procesie adaptacji zawodowej pracowników nowoprzyjętych oraz przekazano informacje o ogólnopolskiej kampanii "Ryzyko zawodowe w górnictwie".

   

Więcej - www.pip.gov.pl