Szkolenie "Świadomy pracownik – bezpieczny zakład"

 

"Świadomy pracownik – bezpieczny zakład" to cykl szkoleń praktycznych w warunkach symulowanego zagrożenia, które pozwalają na bazie własnego doświadczenia, jednak w kontrolowanym, wciąż bezpiecznym środowisku, nabyć umiejętności właściwego postępowania podczas zagrożeń w miejscu pracy. W trakcie wykonywania zadań łatwo zapomnieć o fakcie symulacji. Pojawia się realistyczny wysiłek fizyczny, presja czasowa czy konieczność szybkiego podejmowania trafnych decyzji. Uczestnicy pokonują bariery psychologiczne w całkowicie nowych, dla większości z nich, sytuacjach.

W czerwcu 2015 roku na terenie firmy Imperial Tobacco Polska Manufacturing, w szkoleniu "Świadomy pracownik – bezpieczny zakład" wziął udział niemal 100-osobowy zespół pracowników tej firmy. Wydarzenie było częścią kampanii społecznej 2015 "PODZIEL SIĘ BEZPIECZEŃSTWEM. Promuj dobre praktyki bhp", koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, a realizatorem szkoleń był Ośrodek Bezpieczeństwa Pracy.

Szkolenie opierało się przede wszystkim na praktyce, wzbogaconej tylko najistotniejszymi faktami teoretycznymi. Na uczestników podzielonych na podgrupy czekały cztery stanowiska, na których odbywały się ćwiczenia z zakresu m.in. zasad poruszania się w zadymieniu i ewakuacji osób, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, postępowania w trakcie pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy. Jak poradzili sobie z wyzwaniami pracownicy Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.?

Stanowisko I - ZASADY PORUSZANIA W ZADYMIENIU I EWAKUACJA OSÓB

W symulatorze zadymienia - 6-metrowym tunelu z bezpiecznym dymem, podwyższoną temperaturą
i "pożarowymi" efektami dźwiękowymi, uczestnicy nabywali umiejętności prawidłowego przemieszczania się w zagrożonym pomieszczeniu. Czekało też inne wyzwanie – odnalezienie
i ewakuacja osób przy zastosowaniu profesjonalnych technik ewakuacyjnych. Na szczęście ewakuowany (w tej roli manekin) miał dużo czasu na błędy i naukę swoich ratowników. Przejście przez tunel wymagało nie tylko znajomości procedur, ale przede wszystkim pokonania własnego strachu oraz zachowania spokoju w stresującej sytuacji, przy ograniczonej widoczności. Uczestnicy przekonali się, jak ich ciało i umysł reagują na zagrożenie.

Stanowisko II - OBSŁUGA PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZENGO (gaśnice i koce gaśnicze)

Ile rodzajów sprzętu gaśniczego występuje w zakładzie pracy? Do jakiej grupy pożaru stosuje się dany typ? I jak właściwie posługiwać się gaśnicą? Na drugim stanowisku ćwiczeniowym zaprezentowano uczestnikom sprzęt gaśniczy, obok którego przechodzą, niejednokrotnie obojętnie, każdego dnia. Chociaż do wzniecenia płomieni użyto w pełni bezpiecznego trenażera pożarowego, zagrożenie wyglądało bardzo realistycznie i chwilami budziło poważne obawy. Do gaszenia pożaru uczestnicy użyli różnych typów gaśnic, stosowanych w miejscu pracy (gaśnice śniegowe, wodnomgłowe, proszkowe, pianowe) oraz kocy gaśniczych. Dodatkowym elementem ćwiczeń były gaśnice umieszczone na stojakach o wysokości 130cm i 180cm, które należało sprawnie ściągnąć. Zadanie pokazało z jakimi trudnościami trzeba się zmierzyć, zdejmując gaśnicę ze 180cm, a właśnie na takich wysokościach umieszcza się często sprzęt gaśniczy w zakładach pracy.

Stanowisko III - POŻAR CIECZY PALNYCH I CIAŁ STAŁYCH (STERTA DREWNA)

Na 3 stanowisku, przy wykorzystaniu specjalnej tacy z cieczą palną, uczestnicy uczyli się gasić pożar w bezpieczny sposób tak, by nie doprowadzić do rozbryzgu łatwopalnych płynów. Czekało też na nich inne, znacznie trudniejsze zadanie – ugaszenie rozpalonej sterty desek, czyli zdarzenie, z którym mogą spotkać się także w życiu prywatnym.

Stanowisko IV - RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA i AUTOMATYCZNA DEFIBRYLACJA

Firma Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. dysponuje automatycznym defibrylatorem AED, dlatego postanowiono zapoznać pracowników z obsługą urządzenia na 4 stanowisku ćwiczeniowym. Duża liczba fantomów pozwoliła każdemu na czynne uczestnictwo. Szkolenie obejmowało resuscytację krążeniowo-oddechową, przeprowadzoną zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Dzięki ćwiczeniom z wykorzystaniem fantomów osoby dorosłej, uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności RKO i automatycznej defibrylacji przy użyciu szkoleniowego AED.

Po szkoleniu

Po wykonaniu wszystkich modułów, nadszedł czas na odpoczynek. W ramach wciąż edukacyjnych rozrywek, uczestnicy za pomocą tzw. "alkogogli" i "narkogogli" – popularnych narzędzi
w psychologii transportu wykonywali różne zadania po wprowadzeniu się w stan upojenia alkoholowego lub odurzenia narkotykowego. Gogle imitują stan po spożyciu różnych ilości alkoholu lub zażyciu narkotyków zarówno w porze dziennej jak i nocnej oraz demonstrują upośledzenie ludzkich zmysłów. Pracownicy byli zaskoczeni, w jak ogromnym stopniu substancje psychoaktywne zmieniają percepcję otoczenia i wpływają na bezpieczeństwo wykonywanej pracy.

Podsumowując

W skrajnie stresogennych sytuacjach, gdy zagrożone jest zdrowie i życie nasze oraz innych pracowników, znajomość procedur jest zaledwie bazą dla właściwego zachowania. Umiejętności pokonywania lęku, zachowania trzeźwości myślenia, radzenia sobie z nagłymi komplikacjami i nie do końca spodziewanymi reakcjami własnego ciała, nabywa się przede wszystkim w drodze osobistych doświadczeń. Szkolenie "Świadomy pracownik – bezpieczny zakład" dostarczyło załodze Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A właśnie takich przeżyć, jednak w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach, przy zachowaniu równowagi między poziomem napięcia a dobrą zabawą uczestników.

 

 

 

Przygotował: Grzegorz Szałas