Książki - zarządzanie bezpieczeństwem

Analiza uwarunkowań decyzji menadżerskich dotyczących wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - wydanie II
- Daniel PodgórskiMonografia dostarcza zarówno podstaw naukowych do opracowania rozwiązań prawnych, organizacyjnych i informacyjnych ukierunkowanych na skuteczną promocję wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jak i niezbędną dla menedżerów praktyczną wiedzę o aspektach prawnych, normatywnych, społeczno-etycznych i ekonomicznych związanych z systemowym zarządzaniem działaniami na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w polskich przedsiębiorstwach.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 370
ISBN: 978-83-7373-039-7
Cena: 25,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

 

 

Ocena ryzyka zawodowego - wykorzystanie systemu STER
- praca zbiorowaW publikacji przedstawiono, na przykładach zaczerpniętych z realnego środowiska pracy (łącznie 53 przykłady), zaimplementowane w programie STER procedury prowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Szczegółowo omówiono sposoby wsparcia obiektywnej oceny ryzyka zawodowego udostępniane przez moduł RYZYKO systemu STER, zwracając uwagę zarówno na podobieństwa w postępowaniu z poszczególnymi rodzajami zagrożeń w procesie analizy ich wpływu na organizm pracownika, jak i na ich różnorodność oraz na metody ich charakteryzacji prowadzące do sformułowania oceny ryzyka zawodowego. Wszystkie działania wspomagane przez program zawsze prowadzą do jednego celu - pokazania, czy ryzyko związane z występowaniem czynnika na stanowisku pracy jest akceptowalne, czy też wynik oceny jest sygnałem do podjęcia działań ukierunkowanych na zmniejszenie zagrożenia zdrowia lub życia pracownika.

Format: 17,5 x 25 cm - B5
Stron: 443
ISBN: 978-83-7373-050-2
Cena: 20,00 zł
Rok wydania: 2008
Status: dostepny

 

 

PODSTAWY PREWENCJI WYPADKOWEJ
- pod redakcją Zofii PawłowskiejW monografii przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z prewencją wypadkową: badanie wypadków w środowisku pracy, profilaktykę wypadkową przy obsłudze maszyn, wpływ określonych czynników środowiska pracy na powstawanie wypadków (m.in. niewłaściwego oświetlenia, pól elektromagnetycznych i zagrożeń elektrostatycznych), czynniki psychospołeczne w prewencji wypadkowej, tj. ocenę i kształtowanie bezpiecznych zachowań, rolę doboru zawodowego i zastosowanie chronofizjologii.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 327
ISBN: 978-83-7373-052-6
Cena: 20,00 zł
Rok wydania: 2008
Status: dostepny