Spotkanie techniczne z zakresu promowania bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle górniczym

 

W dniu 14 maja 2015 r. w Zabrzu odbyło się spotkanie techniczne z zakresu promowania bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle górniczym pt. "Remont, naprawa i modyfikacja maszyn i urządzeń stosowanych w podziemnych zakładach górniczych w aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązujących przepisów prawa". Spotkanie zostało zorganizowane przez Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A. z Zabrza.

W spotkaniu uczestniczyło 36 osób, w tym: pracownicy spółki OPA PW SA, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowych Urzędów Górniczych (m.in. z Gliwic, Katowic i Rybnika), Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Kopalni Doświadczalnej „Barbara”, kopalń i zakładów Kompanii Węglowej SA oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, producentów urządzeń dla górnictwa (min. Apator Mining Sp. z o.o., Belma SA, Elgór + Hansen SA) oraz przedsiębiorstw świadczących usługi dla branży górniczej (w tym min. CBiDGP Sp. z o.o., Rudpol-OPA Sp. z o.o., OPA - LABOR Sp. z o.o., OPA-ROW Sp. z o.o.).

Podczas spotkania przedstawiono i omówiono następujące tematy i zagadnienia:

  • zmiany zachodzące w ostatnich latach w dyrektywach: ATEX, maszynowej i minimalnych wymagań oraz zmianę przepisów krajowych wdrażających ww. dyrektywy do krajowego ustawodawstwa,
  • zagadnienia związane z dokumentacjami technicznymi producentów urządzeń w kontekście modyfikacji ich przez użytkowników urządzeń,
  • problematykę związaną ze zmianami technicznymi maszyn i urządzeń w celu dostosowania ich do dyrektywy dotyczącej minimalnych wymagań,
  • stanowisko Głównego Inspektora Pracy dotyczące bezpieczeństwa pracy w zakresie modyfikacji urządzeń i dokumentacji,
  • problem odpowiedzialności związanej z właściwym wyborem zakładów remontujących urządzenia budowy przeciwwybuchowej,
  • najczęstsze błędy popełniane podczas remontów urządzeń,
  • różnice pomiędzy ATEX a IECEx - systemem klasyfikacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej,
  • usterki najczęściej stwierdzane w dochodzeniach powypadkowych,
  • problematykę związaną z używaniem części (podzespołów) innych producentów niż producent urządzenia.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjno – szkoleniowe stanowiące uzupełnienie prezentowanej podczas spotkania tematyki.

W ocenie organizatorów spotkanie przyniosło oczekiwany efekt w postaci wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie dobrych praktyk stosowanych podczas tworzenia dokumentacji, doboru odpowiedniego warsztatu remontującego urządzenia budowy przeciwwybuchowej, dopuszczalnego zakresu modyfikacji urządzeń, dostosowania urządzeń związanych z minimalnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz konieczność dalszych działań na rzecz szerzenia wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Tekst i zdjęcia:

Ośrodek Pomiarów i Automatyki PW SA