PORADNIKI DOBRYCH PRAKTYK

 

Poradniki dobrych praktyk

 

 • Poradnik pt. "Jak przygotować i przeprowadzić w przedsiębiorstwie kampanię dotyczącą bezpieczeństwa pracy" - A. Szczygielska

  Celem poradnika jest dostarczenie informacji potrzebnych do przeprowadzenia kampanii dotyczącej bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie jej potencjalnym organizatorom. Opisano działania, które powinny zostać podjęte podczas przygotowywania takiej kampanii: określenie jej celu, wybór grup adresatów, określenie skali działań, określenie klimatu działań promocyjnych, przygotowanie planu i harmonogramu działań, przygotowanie materiałów i działań, zachęcenie do udziału oraz ocena działań, podsumowanie i wyciągnięcie wniosków. Jako przykład projektu kampanii społecznej o tematyce bezpieczeństwa pracy scharakteryzowano kampanię adresowaną do młodych robotników budowlanych.

   

  Cena: 15 zł + 5% VAT


  Format: B5 (16,5 x 24)
  Liczba stron: 37
  ISBN: 978-83-7373-183-7
  Rok wydania: 2014

 

 • Poradnik pt. "Dobre praktyki w sektorze Call Center. Vademecum dla pracodawców, pracowników i specjalistów bhp. Zmniejszanie zagrożeń psychospołecznych wśród młodych pracowników sektora Call Center. Zalecenia dla pracodawców i służb bhp" - Elżbieta Wołodźko, Dorota Żołnierczyk-Zreda

  Call Center i Contact Center to coraz powszechniej stosowane nazwy działów obsługi klienta, w których praca wiąże się głównie z używaniem telefonu i komputera. Zwięźle opracowany materiał o charakterze doradczym został wydany w formie dwóch broszur. Zawiera omówienie czynników stresogennych oraz dobrych praktyk dotyczących rekrutacji i przygotowania zawodowego, oceny pracy i jej wynagradzania, organizacji stanowiska pracy, zarządzania czasem i kultury organizacyjnej pracy.

   

  Cena: 10 zł + 5% VAT

  Format: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
  Liczba stron: 16
  ISBN: 978-83-7373-156-1
  Rok wydania: 2013

 

 

 • Poradnik pt. "Dobre praktyki w sektorze HoReCa. Vademecum dla pracodawców, pracowników i specjalistów bhp. Zmniejszanie zagrożeń psychospołecznych wśród młodych pracowników sektora HoReCa. Zalecenia dla pracodawców i służb bhp" - Elżbieta Wołodźko, Dorota Żołnierczyk-Zreda

  HoReCa to skrótowa nazwa sektora hotelarsko-gastronomicznego, w którym praca wiąże się z dużym narażeniem na stres. Materiał został ujęty w dwie broszury. Dotyczy eliminowania ryzyka psychospołecznego w tej branży poprzez wdrażanie dobrych praktyk. Zawiera charakterystykę najważniejszych czynników stresogennych i wskazówki co do sposobów poprawy warunków psychospołecznych pracy.

   

  Cena: 10 zł + 5% VAT

  Format: A5 (14, 5 x 20,5 cm)
  Liczba stron: 16
  ISBN: 978-83-7373-155-4
  Rok wydania: 2013

 

 • Poradnik dobrych praktyk bhp pt. „Współpraca z podwykonawcami w aspekcie bhp – przykłady dobrych praktyk”

  Poradnik został opracowany i wydany w 2011 r. w ramach informacyjnej kampanii społecznej pn. „Prewencja wypadkowa”. W poradniku przedstawiono 22 przykłady działań z zakresu regulowania kwestii bezpieczeństwa pracy we współpracy z podwykonawcami lub wspierania podwykonawców w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa pracy, obowiązujących w przedsiębiorstwach. Przykłady zostały udostępnione przez przedsiębiorstwa reprezentujące następujące sektory gospodarki: budownictwo, transport i logistyka, dystrybucja oraz transport paliw gazowych, przemysł naftowy/paliwowy, przemysł spożywczy, farmaceutyczny, chemiczny, motoryzacja, hutnictwo, górnictwo i kopalnictwo, odzysk surowców z materiałów segregowanych oraz świadczenie usług ogólnobudowlanych.
  Zebrany materiał stanowi cenne źródło inspiracji dla tych wszystkich przedstawicieli przedsiębiorstw, którzy potrzebują wsparcia w działaniach na rzecz uregulowania relacji z podwykonawcami w kontekście bhp, a także dla przedstawicieli firm prowadzących prace jako podwykonawcy. Dla nich będzie to wskazówka dotycząca oczekiwań oraz wymagań, które powinni brać pod uwagę, ubiegając się o możliwość wykonywania takich prac.




 • Poradnik dobrych praktyk bhp pt. „Prewencja zagrożeń psychospołecznych – przykłady dobrych praktyk”

  Poradnik został opracowany i wydany w 2011 r. w ramach informacyjnej kampanii społecznej pn. „Bezpieczne miejsce pracy”. W poradniku przedstawiono 13 przykładów działań z zakresu prewencji lub przeciwdziałania zagrożeniom psychospołecznym w środowisku pracy, przygotowanych przez członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Zebrany materiał stanowi cenne źródło inspiracji dla tych wszystkich przedstawicieli przedsiębiorstw, dla których problem zagrożeń psychospołecznych jest wciąż trudny do rozwiązania i wymagający wsparcia ze strony ekspertów BHP.