01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy

Substancje niebezpieczne
pod kontrolą

Konkurs

Europejski konkurs dobrych praktyk

Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk oraz uświadamianie korzyści płynących z zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Ma on także pełnić rolę ogólnoeuropejskiej platformy służącej promowaniu dobrych praktyk i dzieleniu się informacjami o nich.

Konkurs Dobrych Praktyk - ilustracja


Szczególnym celem Konkursu Dobrych Praktyk, zaplanowanego na lata 2018–2019, jest wyróżnienie firm i organizacji, które wyjątkowo aktywnie i efektywnie zarządzają ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w miejscu pracy.

Zakończenie Konkursu Dobrych Praktyk 2018 – 2019

Jury Konkursu Dorych Praktyk wybrało najlepsze rozwiązania zgłoszone przez firmy do konkursu. Laureatami Konkursu zostali:


I miejsce
Firma: Fiat Chrysler Automobiles (FCA) S.A.
Tytuł wniosku konkursowego:
STOP! – zarządzanie substancjami i mieszaninami w Zakładzie produkcyjnym poprzez zmiany technologiczne i procesowe


II miejsce
Firma: Bridgestone Poznań Sp. z o.o.
Tytuł wniosku konkursowego:
Optymalizacja procesu zarządzania chemikaliami


III miejsce
Firma: Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
Tytuł wniosku konkursowego:
Zapoznanie strażaków Zakładowej Straży Pożarnej i ratowników chemicznych z niebezpiecznymi własnościami substancji poprzez praktyczną prezentację reakcji fizykochemicznych, które mogą wystąpić podczas działań ratowniczych


Wyróżnienia

Firma: Orion PU sp. z o.o. (Grupa Selena)
Tytuł wniosku konkursowego:
Wieszak/miejsce odkładcze na rękawice chemioodporne


Firma: PPHU ProElite Andrzej Długosz
Tytuł wniosku konkursowego:
Organizacja pracy – wdrożenie zasad bezpieczeństwa przy produkcji chemii samochodowej


Ogólnoeuropejski poziom Konkursu Dobrych Praktyk

Do udział w Konkursie na poziomie ogólnoeuropejskim zostały nominowane wnioski:

  • W kategorii „Firma do 100 pracowników” wniosek pt. Organizacja pracy – wdrożenie zasad bezpieczeństwa przy produkcji chemii samochodowej (PPHU ProElite Andrzej Długosz)
  • W kategorii „Firma powyżej 100 pracowników” wniosek pt. Optymalizacja procesu zarządzania chemikaliami (Bridgestone Poznań Sp. z o.o.)

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu odbędzie się podczas specjalnej konferencji, zaplanowanej na 1 października 2019 r.

Nagrodzone i wyróżnione przykłady dobrych praktyk:

  • będą tematem informacji prasowej, rozesłanej do mediów w kwietniu 2019 r.
  • zostaną opisane w artykułach prasowych publikowanych w prasie branżowej
  • zostaną umieszczone w internetowej bazie danych nt. dobrych praktyk chemicznych
  • będą promowane w mediach społecznościowych i na stronach internetowych CIOP-PIB.