Sprawy ogólne BHP
EMERYTURY POMOSTOWE

 

Praca w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze podstawą uprawnienia do emerytury pomostowej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2016 str. 6-7

mgr Karolina Aromińska Kancelaria Adwokacka Gintowt Adwokaci i RadcowieMerytoryczne przesłanki do projektu ustawy o emeryturach pomostowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2007 str. 2-6

Prof. Dr Hab. Med. Danuta Koradecka, Dr Med. Joanna Bugajska, Dr Inż. Zofia Pawłowska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono zagadnienia odnoszące się do aktywności zawodowej osób starszych, a w szczególności fizjologiczne uwarunkowania tej aktywności, międzynarodowe uregulowania dotyczące polityk krajowych wobec pracowników starszych oraz zasady definiowania prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.