Ryzyko (Warszawa) - 2009

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z Warszawy
pn. „Ryzyko”

Rok 2009

Konkurs plastyczny pn. „Ryzyko” dla uczniów szkół podstawowych był zorganizowany równolegle z konkursem na plakat bezpieczeństwa pracy (pod tym samym tytułem) dla profesjonalistów. Wzięło w nim udział ponad 500 uczniów ze szkół podstawowych w Warszawie, Sochaczewie i Giżycach.

Pierwszy etap konkursu zorganizowano na terenie szkół, gdzie nauczyciele- opiekunowie konkursu dokonali wyboru 10 najlepszych prac kwalifikujących się do II etapu konkursu. Posiedzenie Jury odbyło się w dniu 28 października 2009 r. w sali plastycznej Szkoły podstawowej nr 341 w Warszawie. Spośród ponad 50 zaprezentowanych na posiedzeniu prac Jury przyznało 6 nagród głównych i 7 wyróżnień.

Nagrody główne:

 • Mateusz Rolewski – kl II SP Giżyce
 • Zuzia Balcerak, kl I SP Giżyce
 • Barbara Błotniak, kl. Va, SP 150
 • Andrzej Kowalewski, kl Va, SP 341
 • Maciej Pomykała, kl. IVc, SP 341
 • Ewelina Furmanek,kl. IV, SP Giżyce

Wyróżnienia:

 • Patrycja Łukawska, kl IVd, SP 341
 • Mateusz Kowalski, kl. IVb, SP 341
 • Szymon Wałachowski, kl. IVc, SP 341
 • Martyna Włodarczyk, kl. IVc, SP 341
 • Łucja Kalisiewicz, kl. IV a, SP 341
 • Natalia Morawska, kl. IVd, SP 341
 • Izabella Pawłowska, kl. IV b, SP 150

Nagrody główne:


 

 

 

Otwarcie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych rysunków połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w czasie uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej plakatów bezpieczeństwa pracy pn.: ”RYZYKO” w dniu 5 listopada br. w siedzibie Centralnego instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. 

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody i dyplomy CIOP-PIB.