Ryzykowne zachowania w szkole i w domu (Warszawa) - 2008

Konkurs plastyczny pn: „Ryzykowne zachowania w szkole i w domu” dla uczniów szkół podstawowych z Warszawy

Rok 2008

Organizowany w 2008 roku konkurs plastyczny pn. „Ryzykowne zachowania w szkole i w domu” wpisuje się w działania prowadzone w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego, organizowanej w latach 2008-2009 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Misją Agencji jest poprawa bezpieczeństwa, zdrowia i efektywności miejsc pracy, w szczególności zaś propagowanie skutecznych zachowań profilaktycznych. Agencja, z siedzibą w Bilbao w Hiszpanii, zatrudnia specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i administracji publicznej. Na szczeblu krajowym Agencję reprezentuje sieć „punktów centralnych” – są to zazwyczaj główne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa pracy w danym kraju. W Polsce funkcję takiego punktu pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Konkurs przeprowadzany był równolegle w trzech edycjach lokalnych:
- w Rybniku          - 21 kwietnia – 27 maja 2008 r.,
- w Iławie             - 28 kwietnia – 28 maja 2008 r
- w Warszawie      - 28 kwietnia – 30 maja 2008 r.

Regulamin konkursu:

 

Konkurs plastyczny pn.: „Ryzykowne zachowania w szkole i w domu” dla uczniów warszawskich szkół podstawowych

Wyniki konkursu:

 

Konkurs został przeprowadzony we współpracy z p. Barbarą Bocheńską inspektorem bhp w szkole Podstawowej nr 341.

Jury konkursu w składzie: Marta Derlicka – CIOP-PIB, Barbara Bocheńska – Szkoła Podstawowa nr 341, Maria Kozyra – Szkoła Podstawowa nr 341 przyznało 6 nagród głównych i 12 wyróżnień.

Nagrody główne - kl I – III:
1. Dominika Orlińska, kl. III. Szk.p. w Giżycach
2. Weronika Jasińska, kl. IIa. Szk.p. nr 321 w Warszawie
3. Daria Orlińska, kl. III Szk. p. w Giżycach

Wyróżnienia – kl. I-III
1. Ewa Cybulska, kl. Ie. Szk. p. nr 321 w Warszawie
2. Bartłomiej Rolewski, kl. III. Szk.p. w Giżycach
3. Łukasz Arkuszewski, kl. II. Szk.p. w Giżycach
4. Weronika Dobrzańska, kl. Id. Szk. p. nr 321 w Warszawie
5. Dominika Suchecka, kl. Ia. Szk.p. nr 321 w Warszawie
6. Wiktoria Strzyż, kl. IId. Szk.p. nr 321 w Warszawie

Nagrody główne – kl. IV-VI
1. Aleksandra Klamer, kl. V. Szk.p. w Giżycach
2. Katarzyna Kozakiewicz, kl. VIa. Szk.p. nr 341 w Warszawie
3. Wojciech Dmowski, kl. IV. Szk.p. w Giżycach

Wyróżnienia – kl. IV-VI
1. Joanna Więckowska, kl. VId. Szk.p. nr 341 w Warszawie
2. Maciej Wierzbicki, kl. IVc. Szk.p. nr 321 w Warszawie
3. Katarzyna Kapała, kl. Va. Szk.p. nr 150 w Warszawie
4. Dominik Daszkiewicz, kl. VId. Szk.p. nr 341 w Warszawie
5. Zuzanna Kisielińska, kl. VId. Szk.p. nr 341 w Warszawie
6. Maja Jaroszewicz, kl. VId. Szk.p. nr 341 w Warszawie

Finał konkursu plastycznego pn.: „Ryzykowne zachowania w szkole i w domu” dla szkół podstawowych odbył się 13 czerwca 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 321.