Ryzykowne zachowania w szkole i w domu (Iława) - 2008


Konkurs plastyczny pn: „Ryzykowne zachowania w szkole i w domu” dla uczniów szkół podstawowych z Iławy

Rok 2008

Organizowany w 2008 roku konkurs plastyczny pn. „Ryzykowne zachowania w szkole i w domu” wpisuje się w działania prowadzone w ramach Europejskiej Kampanii na rzecz oceny ryzyka zawodowego, organizowanej w latach 2008-2009 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Misją Agencji jest poprawa bezpieczeństwa, zdrowia i efektywności miejsc pracy, w szczególności zaś propagowanie skutecznych zachowań profilaktycznych. Agencja, z siedzibą w Bilbao w Hiszpanii, zatrudnia specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i administracji publicznej. Na szczeblu krajowym Agencję reprezentuje sieć „punktów centralnych” – są to zazwyczaj główne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa pracy w danym kraju. W Polsce funkcję takiego punktu pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Konkurs przeprowadzany był równolegle w trzech edycjach lokalnych:
- w Rybniku          - 21 kwietnia – 27 maja 2008 r.,
- w Iławie             - 28 kwietnia – 28 maja 2008 r
- w Warszawie      - 28 kwietnia – 30 maja 2008 r.


Regulamin konkursu:

Wyniki konkursu:

Współorganizatorem konkursu było Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp z o.o., a patronat nad konkursem objął burmistrz miasta Iławy.
Jury Konkursu w składzie: Marta Derlicka (CIOP-PIB, Warszawa),  Elżbieta Bożejewicz (IPB, Iława), Zbigniew Sikorki (Szkoła podstawowa, Iława ), Renata Kamieńska ( Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Iława) przyznało 6 nagród głównych i 12 wyróżnień.

Nagrody otrzymali:

Klasy I – III
Nagrody Główne:

1. Jakub Kalbarczyk – kl. II b – Szk.p.nr 4, opiekun – Aleksandra Sikorska
2. Wiktoria Kopańska – kl. II a – Szk. p. 4, opiekun – Bożena Tyszkiewicz
3. Klaudia Trepiak – kl. I – Szk.p.we Franciszkowie, opiekun – Krystyna Gola, koordynator – Mirosława Koziarek
Wyróżnienia:
     1.Monika Cherek – kl II a – Szk.p. nr 4, opiekun – Bożena Tyszkiewicz
     2. Wiktoria Kopańska – kl. II a – Szk.p. nr 4, opiekun - Bożena Tyszkiewicz
     3. Artur Kowalski – kl. II b – Szk.p. nr 4, opiekun – Aleksandra Sikorska
     4. Bartosz Benc – kl. II c – Szk.p. nr 4, opiekun – Daria Zielińska
     5. Alicja Szalkowska – kl. II c – Szk.p. nr 4, opiekun – Daria Zielińska
     6. Julia Czałpińska – kl II c –Szk.p.nr 4, opiekun - Daria Zielińska

Klasy IV –VI
Nagrody Główne:

1. Adam Januszewski – kl. V c – Szk.p. nr 2, opiekun – Grażyna Kołodziejek
2. Beata Pawlikowska – kl. IV c – Szk.p. nr 2, opiekun – Grażyna Kołodziejek
3. Ewelina Grzelka – kl. V a – Szk.p. nr 2, opiekun – Grażyna Kołodziejek
Wyróżnienia:
1. Michalski Hubert  -  kl. IV b – Szk.p.nr 4, opiekun – Maria Nawrott
2. Habant Izabella – kl. 6e – Szk.p.nr 4, opiekun - Maria Nawrott
3. Dąbrowska Jagoda – kl. 5 a – Szk.p.nr 4, opiekun - Maria Nawrott
4. Alicja Pietraszek – kl. IV c – Szk.p. nr 2, opiekun – Grażyna Kołodziejek
5. Angelika Szczepańska – kl. V –Szk.p. we Franciszkowie, opiekun Krystyna Gola, koordynator – Mirosława Koziarek
6. Cyrankowska Sabina – kl. 5 e – Szk.p.nr 4, opiekun - Maria Nawrott

 

Finał konkursu plastycznego pn.: „Ryzykowne zachowania w szkole i w domu” dla uczniów iławskich szkół podstawowych odbył się 12 czerwca 2008 r. w Iławskim Kinoteatrze. Uroczystość uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowych nr 4 i 2 oraz ze Szkoły Podstawowej we Franciszkowie.