Mniej dźwigaj - 2007


Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych pn.:

"MNIEJ DŹWIGAJ" czyli "LŻEJ I BEZPIECZNIEJ"Rok 2007


Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych z całej Polski został przeprowadzony zgodnie z Regulaminem w terminie od 15 marca do 30 kwietnia 2007 roku. Skatalogowano nadesłane prace plastyczne w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1 - 3 i klasy 4 - 6. Prace wykonano techniką dowolną w formacie A3 – w przypadku klas młodszych,   a w formacie A2 - klas starszych. Nadesłane prace tematycznie ilustrują nabytą wiedzę na temat negatywnych skutków przeciążeń kręgosłupa na nasz organizm oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę środowiska pracy,  zatem cel konkursu został osiągnięty.

W dniu 9 maja 2007 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, obradowała Komisja Konkursowa w składzie:

  • JACEK  FRANKOWSKI - Przewodniczący Jury  - Karykaturzysta,
  • KATARZYNA PACZEK - Dyrektor MCZP w Warszawie,
  • dr n. med. SŁAWOMIR RADIUKIEWICZ - Specjalista z zakresu medycyny szkolnej,
  • dr hab. DANUTA ROMAN–LIU - Pracownik naukowy Zakładu Ergonomii CIOP-PIB,
  • mgr MARTA DERLICKA - Kierownik Pracowni Promocji CIOP-PIB,
  • dr RAFAŁ ŁUBOWSKI - Adiunkt na Wydziale Edukacji Artystycznej ASP w  Poznaniu,
  • EDWARD LUTCZYN  - Grafik, Ilustrator.

Jury konkursu wyłoniło 6 najlepszych prac - po trzy prace z każdej grupy wiekowej, wyróżniło 13 prac plastycznych oraz wybrało 54 prace na wystawę pokonkursową.
Podczas oceny wzięto pod uwagę pomysłowość, kreatywność, estetykę wykonania pracy oraz  spójność pracy z komentarzem. Ze szczególnym uznaniem Jury wyraziło się o pracach prezentowanych w grupie młodszej, które to prace wyróżniały się większą odwagą twórczą.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymali nagrody i dyplomy, a autorzy prac wyróżnionych - upominki i dyplomy. Pan Jacek Frankowski, jako Przedstawiciel Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, przyznał wyróżnienie honorowe dla pracy Hanny Kowalskiej „Zero tolerancji dla wielbłądów” za walory satyryczne. Pan Edward Lutczyn wyróżnił autorkę Magdalenę Mokrogulską za czystość formy przygotowanej pracy.
Dyplomami wyróżniono także najciekawsze komentarze do prac.

Sekretarz Jury - Jolanta Turek

Nagrodzone komentarze do prac

Nagrody i wyróżnienia

NAGRODY GŁÓWNE,
klasy I-III

I Nagroda, Katarzyna Olpińska,

III Nagroda, Piotr Uzar

II Nagroda, Izabela Ujazdowska,

 

NAGRODY GŁÓWNE,
klasy IV-VI

I Nagroda, Natalia Chmielewska,

III Nagroda, Adam Szczęsny

II Nagroda, Paweł Prokopczyk.Dofinansowanie:


Konkurs pt. "MNIEJ DŻWIGAJ" czyli "LŻEJ I BEZPIECZNIEJ" dofinansowywany ze środków:

- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na realizację zadań służb państwowych II etapu programu wieloletniego pn. "Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej"

- Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Konkurs objęty Patronatem Honorowym przez:

- Ministerstwo Zdrowia
- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Wojewodę Mazowieckiego
- Instytut Matki i Dziecka
- Centrum Zdrowia Dziecka