Młodzi pracownicy - bezpieczny start (Warszawa) - 2006

Konkurs plastyczny pn: „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie

Rok 2006

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych został zorganizowany pod hasłem „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” i ogłoszony we wrześniu br. wśród ponad 500 uczniów klas IV – VI trzech szkół podstawowych – dwóch z Warszawy i jednej z Giżyc (k. Sochaczewa). Młodzi uczestnicy konkursu otrzymali temat: Narysuj, jak sobie wyobrażasz swoją pierwszą pracę? Porozmawiaj na ten temat z rodzicami, starszym rodzeństwem, nauczycielem. O czym powinni pamiętać młodzi ludzie zaczynający pracę – by nie ulec wypadkowi, by nie spowodować wypadku. Nauczyciele wprowadzający dzieci w tematykę konkursu zostali wcześniej wyposażeni przez Instytut w materiały przybliżające im problematykę bezpiecznego startu w pracy młodych pracowników.

Etap szkolny konkursu poprowadzili nauczyciele – opiekunowie konkursu. Oni też wyłonili spośród wszystkich prac w swoich szkołach – 30 najlepszych. W dniu 11 października 2006 r. w szkole podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3 w Warszawie odbyło się posiedzenie Jury konkursu, podczas którego brano pod uwagę wszystkie ww. prace, wyłonione w eliminacjach szkolnych. Jury przyznało 6 nagród głównych i 4 wyróżnienia. Uroczyste otwarcie wystawy nagrodzonych prac plastycznych uczniów szkół podstawowych, połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się wspólnie z uroczystością otwarcia wystawy plakatów edycji pn: „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w dniu 19 października 2006 r.NAGRODY GŁÓWNE:

Justyna Malarz – kl. Va, SP nr 150,

Martyna Basior – kl. VI, SP w Giżycach

Ola Jażdżyk – kl. IV, SP w Giżycach,

Monika Rolewska – kl. V, SP w Giżycach

Jarosław Jażdżyk – kl. VI, SP w Giżycach,

Aleksandra Ogrzebacz – kl. V, SP w Giżycach


WYRÓŻNIENIA:

Filip Zych – kl. Vd, SP nr 341 ,

Piotr Dudziński – kl. VId, SP nr 341

Patrycja Zawieska – kl VIa, SP nr 341 ,

Ola Poziomkowska – kl. IVa, SP nr 341