Elektryczność - 2003

Konkurs plastyczny:
”Elektryczność” dla uczniów szkół podstawowych w Warszawie

Rok 2003

Dnia 29 kwietnia 2003 r. odbyła się w Warszawie uroczystość otwarcia pokonkursowej wystawy prac plastycznych uczniów dwóch szkół warszawskich: Szkoły Podstawowej nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej oraz Szkoły Podstawowej nr 150 im. Walerego Wróblewskiego pn.: „Zagrożenia powodowane przez prąd elektryczny”, połączona z wręczeniem nagród laureatom i upominków wszystkim uczestnikom konkursu.

Konkurs został zorganizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i był imprezą towarzyszącą konkursowi na plakat bezpieczeństwa pracy dla profesjonalistów (XI edycja) pod tym samym tytułem.

Sponsorami konkursu dla dzieci byli:

  • Cadbury Wedel Sp. z o.o.,
  • Elektrociepłownie Warszawskie S.A. w Warszawie
  • Grupa Energetyczna ENEA S.A. z Poznania
  • IKEA HANIM POLAND S.A.
  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Jury konkursu przyznało 4 nagrody główne oraz 22 wyróżnienia (w tym 4 wyróżnienia specjalne).

NAGRODZONE PRACE:

Mikołaj Bień

Katarzyna Biczyk

Monika Kasak

Bartłomiej Zawalski