Formularz ustaleń

 

Formularz ustaleń danych układu oraz elementów hydraulicznych, w celu potwierdzenia zgodności z normą ISO 4413

 

 

B.1       Wymagania ogólne

B.1.1    Opis wyposażenia:

……………………………………………………………………………………………………………

B.1.2    Zlecający/ upoważniający:

Miejsce:………………………………………………………………………………………………….

Data:…………………………………………………………………………………………………...…

 

B.1.3    Nazwy i dane stron kontraktu:

Nabywca:

Nazwa:…………………………………………………………………………………………………...

Osoba do kontaktu:…………………………………………………………………………………….

Adres:………………………………………………………………………………………….…………

Telefon:……………………………………………………………………………..……………………

Faks:……………………………………………………………………………..………………….…...

Email:…………………………………………………………………………………………………….

 

Dostawca:

Nazwa:…………………………………………………………………………………………………...

Osoba do kontaktu:…………………………………………………………………………………….

Adres:………………………………………………………………………………………….…………

Telefon:……………………………………………………………………………..……………………

Faks:……………………………………………………………………………..………………….…...

Email:…………………………………………………………………………………………………….

 

B.1.4    Zastosowane normy i przepisy (poza ISO 4413)

Nr dokumentu

Tytuł

Wydanie

Źródło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.1.5    Warunki pracy i środowiskowe:

Minimalna temperatura otoczenia :…………………0C

Maksymalna temperatura otoczenia :………………0C

Zakres wilgotności:……………………………………% wilgotności względnej (jeżeli wiadomo)

Poziom zanieczyszczenia powietrza:…………………………………………..………….…………

Ciśnienie atmosferyczne:…………………………….kPa           (……………..………………bar)

Parametry sieci elektrycznej:                 Napięcie:……………….V        ±   .………………………V

                                                           Częstotliwość: ……………………………..…Hz

                                                           Moc maks.: …………………………………….W

                                                           Fazowość:………………………………………..

Zasilanie pneumatyczne:                       …………….m3 min-1   …………… MPa     (…..………bar)

Zasilanie wodą chłodzącą:                    Przepływ: …………….L min-1            Temp. ……….… 0C

Ciśnienie: ……………. MPa     (…..………bar)

Dostępne media i moc grzewcza:          ………………………………………………………………...

Dostępne zasilanie parą wodną:            Dostarczanie: ……… kg/godz.           Temp. …..….… 0C

Ciśnienie: ……………. MPa     (…..………bar)

Jakość:………………………………………..%

Pozostałe dostępne media:      …………………………………………………….……………….....

Obudowy wyposażenia elektrycznego:  ……………………………………………………IP

 

Narażenie na drgania:    ………………………………………………………………………..

Maksymalne  poziomy drgań i częstotliwości (jeżeli wiadomo): 

Poziom 1:…………………………………………………….

Częstotliwość 1:…………………………………….Hz

Poziom 2:…………………………………………………….

Częstotliwość 2:…………………………………….Hz

Poziom 3:…………………………………………………….

Częstotliwość 3:…………………………………….Hz

 

Zagrożenie pożarem lub wybuchem:……....………………………………………………………..

Udogodnienia manipulacyjne (np. wciągarki, przejścia, podnośniki z poziomu ziemi):………..

…………………………………………………………………

 

Szczególne wymagania dotyczące montażu lub dostępu:…………………………………………

…………………………………………………………………

 

Wymagania ochrony osób oraz układu hydraulicznego i jego elementów:………………………

…………………………………………………………………

 

Inne specjalne wymagania prawne i/lub bezpieczeństwa:…………………………………………

…………………………………………………………………


B.1.6    Wymagania układu

Maksymalne ciśnienie robocze:…………………….MPa           (……………..………………bar)

Maksymalna temperatura pracy płynu :………………0C

Minimalna temperatura pracy płynu :…………………0C

Zakres zmiany temperatury (od uruchomienia lub przy pracy okresowej): …….0C   do …….0C

Maksymalna temperatura dostępnych powierzchni:………..………………..………….…………

Rodzaj (typ) płynu hydraulicznego:…………………………………………..………….……………

Poziom zanieczyszczenia płynu:….…/………/………( wyrażony zgodnie  z ISO 4406)

Cykl pracy:                              ………………………………………………..……………….

Okres użytkowania układu (np. godziny, cykle itd.) :…………………………………………..…

Wymagana niezawodność (np. MTTF):………………………………………………..………….…

Wymagania smarowania:………………………………………………..…………………………….

Warunki podnoszenia (transportu) elementów lub układu:…………………………………...……

Wymagania awaryjne, bezpieczeństwa i odłączania energii:…………………………………...…

Malowanie i powłoki ochronne:……………….……………………………………………….………

Oznakowanie (etykietowanie):……………………………………………………………………...…

Maksymalny poziom hałasu:………………………………………………...……………………...…

 

B.2       Wymagania dotyczące elementów układu

B.2.1    Pompy: patrz 5.4.1[1]

Nr

Typ

Prędkość

 

min-1

Objętość

 

cm3

Ciśnienie znamionowe

MPa (bar)

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.2.2    Silniki: patrz 5.4.1

Nr

Typ

Prędkość

 

min-1

Objętość

 

cm3

Ciśnienie znamionowe

MPa (bar)

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.3    Siłowniki: patrz 5.4.2

Nr

Typ

Ciśnienie znamionowe

 

MPa (bar)

Średnica

 

 

mm

Średnica tłoczyska

 

mm

Skok

 

 

mm

Prędkość

mm∙s-1

Zastosowane normy

Dostawca

min.

maks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.2.4    Siłowniki wahliwe: patrz 5.4.2

Nr

Typ

Ciśnienie znamionowe

MPa (bar)

Prędkość

 

min-1

Znamionowy moment siły

N∙m

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.5    Akumulatory: patrz 5.4.3

Nr

Typ

Ciśnienie znamionowe

 

MPa (bar)

Objętość komory gazowej

 

L

Szybkość rozładowania

L∙min-1

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.6    Podzespoły zaworowe: patrz 5.4.4

Nr

Typ

Ciśnienie znamionowe

MPa (bar)

Znamionowe natężenie przepływu

L∙min-1

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.2.7    Kierunkowe zawory sterujące: patrz 5.4.4

Nr

Typ

Ciśnienie znamionowe

 

MPa (bar)

Znamionowe natężenie przepływu

L∙min-1

Dopuszczalne przeciwciśnienie

 

MPa (bar)

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.8    Zawory proporcjonalne i serwozawory: patrz 5.4.4

Nr

Typ

Ciśnienie znamionowe

 

MPa (bar)

Znamionowe natężenie przepływu

L∙min-1

Histereza

 

%

Częstotliwość

 

Hz

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.2.9    Zawory sterujące natężeniem przepływu: patrz 5.4.1

Nr

Typ

Ciśnienie znamionowe

MPa (bar)

Znamionowe natężenie przepływu

L∙min-1

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.10  Zawory sterujące ciśnieniem: patrz 5.4.4

Nr

Typ

Ciśnienie znamionowe

 

MPa (bar)

Sterowany zakres ciśnienia

 

MPa (bar)

Znamionowe natężenie przepływu

L∙min-1

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.11  Filtry: patrz 5.4.5

Nr

Typ

Znamionowe natężenie przepływu

L∙min-1

Ciśnienie znamionowe

 

MPa (bar)

Dokładność filtracji

 

 

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.2.12  Ciśnieniomierze i przełączniki ciśnieniowe: patrz 5.4.8

Nr

Typ

Ciśnienie znamionowe

 

MPa (bar)

Nastawny zakres ciśnienia

 

MPa (bar)

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.13  Wymienniki ciepła i grzejniki: patrz 5.4.5

Nr

Typ

Wydajność wymiany ciepła

kJ∙h-1

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.14  Przewody do ciśnień równych lub większych, niż 7 MPa (70 bar): patrz 5.4.6

Nr

Materiał

Ciśnienie znamionowe

 

MPa (bar)

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.2.15  Przewody do ciśnień mniejszych, niż 7 MPa (70 bar): patrz 5.4.6

Nr

Materiał

Ciśnienie znamionowe

 

MPa (bar)

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.16  Zbiorniki: patrz 5.4.5

Nr

Typ

Typ, opis i materiał

Objętość (pojemność)

L

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.17  Wyposażenie             

Ta kategoria obejmuje odpowietrzniki zbiorników powietrza, dysze powietrza, połączenia szybkozłączne, zabezpieczenia ciśnieniomierzy, wskaźniki poziomu płynu, magnesy, urządzenia ograniczające ciśnienie/próżnię itd.

Nr

Typ i opis

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.2.18  Pozostałe elementy   

Nr

Typ i opis

Zastosowane normy

Dostawca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Dotyczy numeracji punktów w normie ISO 4413