Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie modelu oceny zdolności do pracy osób niepełnosprawnych w oparciu o ICF

Kierownik projektu: dr hab. med. Joanna Bugajska, prof. nadzw. CIOP-PIB

Streszczenie projektu:

 

Tytuł projektu:

„Opracowanie modelu oceny zdolności do pracy osób niepełnosprawnych w oparciu o ICF”

 

Wykonawcy:

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (Lider)

Fundacja Oceny Kapitału Ludzkiego (Partner)

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest opracowanie modelu oceny zdolności do pracy osób niepełnosprawnych w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)

 

Termin realizacji

1.10.2017 r.- 30.09.2018 r.

 

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundację Oceny Kapitału Ludzkiego


Budżet projektu: 426 155,00 zł, w tym:

- środki PFRON: 340 881,38 zł

- środki własne CIOP-PIB: 44 584,28 zł

- środki własne FOKL: 40 689,34 zł

 

Podstawa prawna

Umowa nr BEA/000035/BF/D o dofinansowanie realizacji projektu w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 

Wyniki realizacji projektu:

 

"Model oceny zdolności do pracy osób niepełnosprawnych z zastosowaniem klasyfikacji ICF"

Autorzy:
dr hab. med. Joanna Bugajska, mgr Andrzej Najmiec – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
mgr Małgorzata Zakrzewska – Fundusz Oceny Kapitału Ludzkiego
mgr Karol Pawlak – Specjalista ds. ICF

Warszawa, 2018 r.Okres realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2018