Biblioteka

Szukaj w zasobach Biblioteki

 
Tezaurus wersja tekstowa

 

Fasety Tezaurusa stosowanego do opisu rzeczowego dokumentów i wyszukiwań tematycznych w bazach bibliotecznego systemu ALEPH-CIOP-PIB (Tezaurus, aktualizacja 2022 r.).

Polska wersja językowa została opracowana przez CIOP-PIB jako adaptacja Tezaurusa CIS/ILO; angielska, francuska i hiszpańska wersja językowa - według Tezaurusa CIS/ILO.

 

Thesaurus facets used for indexing documents and carring out subject searches in the databases of the ALEPH-CIOP-PIB library system (Thesaurus).

Polish language version was developed by CIOP-PIB as an adaptation of the Thesaurus CIS/ILO; English, French and Spanish language versions are given according to the Thesaurus CIS/ILO.

 

[1] AFRYKA

[2] AMERYKA

[3] AZJA

[4] EUROPA

[5] OCEANIA

[6] OBSZARY GEOGRAFICZNE

[7] MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE RZĄDOWE

[8] ORGANIZACJE ONZ

[9] MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

[A] BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY kategorie ogólne

[B] FIZYKA. CHEMIA (fizyczna) i ZJAWISKA PRZYRODNICZE

[C] ZWIĄZKI CHEMICZNE NIEORGANICZNE

[D] ZWIĄZKI ORGANICZNE

[E] ENZYMY

[F] SUBSTANCJE I PRODUKTY NATURALNE

[G] PRODUKTY PRZEMYSŁOWE

[H] SPRZĘT. STANOWISKA PRACY I CZYNNOŚCI (1)

[J] SPRZĘT. STANOWISKA PRACY I CZYNNOŚCI (2)

[K] PRACA I ORGANIZACJA PRZEMYSŁU

[L] POŻARY I WYBUCHY

[M] PATOLOGIA ZAWODOWA (1)

[N] PATOLOGIA ZAWODOWA (2)

[P] FIZJOLOGIA. ANATOMIA. PSYCHOLOGIA

[Q] POMIARY I BADANIA

[R] PROFILAKTYKA MEDYCZNA I LECZENIE

[S] TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

[T] ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

[V] ORGANIZACJA OCHRONY PRACY

[W] KATEGORIE PRACOWNIKÓW

[X] GAŁĘZIE GOSPODARKI

[Y] WYPADEK PRZY PRACY

[Z] ZAGADNIENIA OGÓLNE