Aparaty regeneracyjne ze sprężonym tlenem

Aparat regeneracyjny ze sprężonym tlenem
1.   Elementy nośne
2.   Część twarzowa
3.   Łącznik części twarzowej
4.   Zawór wydechowy
5.   Wąż wydechowy
6.   Wąż wdechowy
7.   Zawór wdechowy
8.   Ślinnik
9.   Worek oddechowy
10. Urządzenie ostrzegawcze
11. Zawór upustowy
12. Pochłaniacz regeneracyjny
13. Urządzenie przepłukujące
14. Przewód doprowadzający tlen
15. Automat oddechowy
16. Reduktor ciśnienia
17. Zawór dodawczy tlenu
18. Przewód manometru
19. Manometr
20. Butla z tlenem
21. Zawór butli
22. Schładzacz