Sprzęt ochrony słuchu

Ochronniki słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe

Wszystkie nauszniki przeciwhałasowe powinny być oznakowane trwale w taki sposób, aby użytkownik mógł odczytać:

  • nazwę producenta
  • model nausznika
  • numer normy (PN-EN 352-1 lub EN 352-2), której wymagania spełnia dany nausznik

W przypadku nauszników, których konstrukcja umożliwia różne ustawienie czasz tłumiących niezbędne jest dodatkowe trwałe oznaczanie sposobu prawidłowego ustawienia czasz (np. napisy: "góra", "dół", "prawa", "lewa").

Wkładki przeciwhałasowe

Oznakowanie wkładek przeciwhałasowych powinno być dokonane bezpośrednio na ich opakowaniu lub urządzeniu dozującym wkładki. Powinno ono umożliwiać odczytanie:

  • numeru normy (PN-EN 352-2 lub EN 352-2), której wymagania spełniają dane wkładki
  • nazwę modelu wkładek
  • informację czy są one jednorazowego czy wielokrotnego użytku
  • instrukcję zakładania i używania
  • oznaczenie ich rozmiaru (nie dotyczy to wkładek formowanych indywidualnie dla użytkownika i noszonych w małżowinie usznej).