Rękawice przeznaczone do stosowania w obecności wirujących elementów maszyn

Rękawice ochronne przeznaczone do stosowania w obecności wirujących elementów maszyn

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 388:2006 [1] dotyczącej rękawic przeznaczonych do ochrony przed czynnikami mechanicznymi, rękawice nie powinny być noszone, gdy istnieje ryzyko ich wciągnięcia przez poruszające się części maszyn.


   W  przypadku niewielkiego narażenia rąk pracownika na działanie niektórych czynników chemicznych, podczas wykonywania prac przy wirujących elementach maszyn przydatne mogą być tzw. rękawice biologiczne, czyli kremy, żele, maści, pasty ochronne.

Rękawice biologiczne stanowiące środki osłaniające skórę dzielą się na:

  • hydrofobowe (nie chłoną wody) - chroniące przed wodą i wodnymi roztworami soli, kwasów i zasad,
  • hydrofilowe (chłonące wodę) - chroniące przed rozpuszczalnikami organicznymi: benzyną, naftą, olejem napędowym, farbami, lakierami, smarami.

Literatura

1. PN-EN 388:2006 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi