Rękawice chroniące przed czynnikami termicznymi

Rękawice chroniące przed czynnikami termicznymi

Do tej grupy rękawic ochronnych zalicza się:

Do rękawic chroniących przed gorącymi czynnikami termicznymi można zaliczyć wszystkie rękawice, które chronią ręce pracownika przed  gorącem i/lub ogniem występującymi na stanowisku pracy w jednej lub kilku postaciach tj.:

  • otwartego płomienia,
  • kontaktu z gorącym przedmiotem,
  • ciepła konwekcyjnego,
  • promieniowania cieplnego,
  • drobnych rozprysków stopionych metali (np. w procesie spawania)
  • dużych ilości płynnego metalu (np. w hutnictwie metali).

Wybierając rękawice odpowiednie dla danego stanowiska pracy należy kierować się:

  • rodzajem zagrożeń występujących na tym stanowisku (wybór rękawic wykonanych z odpowiedniego materiału),
  • intensywnością danego czynnika szkodliwego (wybór rękawic o danym poziomie skuteczności),
  • rodzajem wykonywanej pracy (wybór ochron rąk o odpowiedniej konstrukcji - dłonice, rękawice jednopalcowe, rękawice pięciopalcowe, rękawice z mankietem długim lub krótkim).