Z wymuszonym przepływem powietrza

Sprzęt oczyszczający z wymuszonym przepływem powietrza


1 Element oczyszczający
2. Dmuchawa
3. Przyłbica spawalnicza
4. Osłona twarzy
5. Kaptur
6. Hełm
7. Wąż oddechowy
8. Pas biodrowy lub nośny