Aparaty ze sprężonym tlenem

Aparaty ucieczkowe ze sprężonym tlenem

1.   Część twarzowa
2.   Wąż oddechowy
3.   Worek oddechowy
4.   Zawór upustowy
5.   Reduktor ciśnienia
6.   Absorber CO2
7.   Zawór butli
8.   Butla z tlenem
9.   Manometr
10. Obudowa
11. Pas biodrowy