Aparaty regeneracyjne z (NaClO3)

Ucieczkowe aparaty regeneracyjne
Aparat ucieczkowy z tlenem chemicznie związanym (NaClO3)


1. Worek oddechowy
2. Wąż oddechowy
3. Część twarzowa
4. Zawór upustowy
5. Absorber CO2
6. Obudowa
7. Generator tlenu
8. Elementy nośne