Aparaty regeneracyjne z (NaClO3)

Ucieczkowe aparaty regeneracyjne
Aparat ucieczkowy z tlenem chemicznie związanym (NaClO3)


1. Worek oddechowy
2. Wąż oddechowy
3. Część twarzowa
4. Zawór upustowy
5. Absorber CO2
6. Obudowa
7. Generator tlenu
8. Elementy nośne

 
Zobacz także

Środki ochrony skóry
- wymagania, dobór, stosowanie PORADNIK (pdf)

więcej