Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z maską, zespołem ustnika lub kapturem

Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem z maską, zespołem ustnika lub kapturem

1. Część twarzowa
2. Automat oddechowy
3. Reduktor ciśnienia
4. pas biodrowy
5. Butla sprężonego powietrza