Zasady znakowania: symbol R

Oznaczenie niebezpieczeństwa - symbole R

R20 - działa szkodliwie w przypadku narażenia drogą oddechową
R21 - działa szkodliwie w przypadku kontaktu ze skórą
R23 - działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową
R24 - działa toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą
R26 - działa bardzo toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową
R27 - działa bardzo toksycznie w przypadku kontaktu ze skórą
R34 - wywołuje oparzenia
R35 - wywołuje poważne oparzenia
R36 - działa drażniąco na oczy
R37 - działa drażniąco na układ oddechowy
R38 - działa drażniąco na skórę
R41 - ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
R42 - może spowodować uczulenie w przypadku narażenia drogą oddechową
R43 - może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą
R45 - może być przyczyną raka
R49 - może być przyczyną raka w następstwie narażenia drogą oddechową.