Sprzęt filtrującopochłaniający

Sprzęt filtrującopochłaniający

Sprzęt filtrującopochłaniający przeznaczony jest do jednoczesnej ochrony układu oddechowego przed parami, gazami i aerozolami z ciekłą lub stałą fazą rozproszoną. Stanowi więc połączenie funkcji spełnianych przez filtry i pochłaniacze. Wszystkie zasady dotyczące skuteczności, kryteriów oceny, sposobu klasyfikacji i znakowania omawiane dla filtrów i pochłaniaczy muszą być spełnione łącznie, aby sprzęt zaliczyć do kategorii sprzętu filtrującopochłaniającego.