Zgniecenie, wciągnięcie w wirujące elementy maszyn

ZGNIECENIE, WCIĄGNIĘCIE W WIRUJĄCE ELEMENTY MASZYN

Zagrożenie wciągnięciem w wirujące elementy maszyn występuje na wielu stanowiskach pracy, np. w przypadku obsługi wiertarek, frezarek. Zagrożenie stwarzają szczególnie luźne wystające elementy odzieży, włosy oraz rękawice.

W przypadku, gdy istnieje ryzyko pochwycenia przez poruszające się części maszyn powinna być stosowana odzież ochronna przeznaczona do stosowania w obecności wirujących elementów maszyn.

Zgodnie z zapisami w normie PN-EN 388:2006 [1] rękawice ochronne nie powinny być stosowane, gdy istnieje ryzyko pochwycenia przez poruszające się części maszyn.

Literatura

1. PN-EN 388:2006 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.