Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Wykaz certyfikatów
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 

Porozumienie PJN

   
 
Ośrodek Doradztwa i Kształcenia „BAJD”

 Adres pocztowy:
85-105 Bydgoszcz, ul. Stary Rynek 15-21

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:

  1. Szkolenia BHP – wstępne i okresowe.
  2. Obsługa w zakresie BHP zgodnie z rozporządzeniem o służbie bhp z dnia 2 listopada 2004 roku.
  3. Doradztwo w zakresie BHP.

 

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:

  1. Szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych i pracodawców.
  2. Szkolenia dla zespołów powypadkowych.
  3. Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy.
  4. Szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu.

  

Historia firmy:
Ośrodek Doradztwa i Kształcenia „BAJD” istnieje od grudnia 1989 roku, a od listopada 1991 roku działa jako niepubliczna placówka oświatowa wpisana do ewidencji szkół i placówek oświatowych w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ośrodek „BAJD” posiada również zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie działalności szkoleniowej.

Wykaz podstawowych działów firmy:

  • dział szkoleń,
  • dział obsługi,
  • dział prawnej ochrony pracy.

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:

  • sala wykładowa na 20 osób,
  • sala wykładowa na 60 osób.
  • sale wyposażone są w sprzęt dydaktyczny

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Klientami firmy o różnorodnej specjalizacji i ukierunkowaniu. Obsługa w zakresie BHP odbywa się bez względu na rodzaj działalności, wielkość firmy czy liczbę zatrudnionych pracowników. Są to m.in. firmy produkcyjne, hurtownie, firmy wielobranżowe itp.

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
Certyfikat akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP nr RO-6/2009 udzielony przez CIOP – PIB dla Ośrodka Doradztwa i Kształcenia „BAJD” – Warszawa 2009

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Jan Smolarz, tel. (0-52) 348-65-60, e-mail: bajd@bajd.com.pl, www.bajd.com.pl
Anna Rutkowska, tel. (0-52) 348-65-60, e-mail: bajd@bajd.com.pl, www.bajd.com.pl