Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek


Adres pocztowy:
63-800 Gostyń, ul. Lipowa 1

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej:
Spółka cywilna

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:

  1. Oferta edukacyjna w obszarze BHP
  2. Działalność doradcza i informacyjna w zakresie BHP
  3. Współpraca przy organizacji seminariów i konferencji w zakresie oceny ryzyka zawodowego

 

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:

  1. BHP i ppoż. – instruktaż wstępny
  2. Szkolenie ppoż.
  3. Minimum sanitarne
  4. BHP ppoż. dla pracowników na stanowiskach administracyjno- biurowych
  5. BHP ppoż. dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  6. BHP ppoż. okresowe dla pracodawców
  7. BHP ppoż. okresowe dla osób kierujących pracownikami
  8. BHP inżynieryjno – techniczne.

 

Historia firmy:
Firma ATC s.c. działa na rynku od 1989 roku. Początkowo funkcjonowała jako "Prywatna Szkoła Nauki Jazdy". W 1992 roku zmieniła nazwę na "Ośrodek Doskonalenia Zawodowego", natomiast od 02.01.2006 roku funkcjonuje pod nazwą ATC s.c. Skuteczność nauczania i zadowolenie uczestników szkoleń wpłynęły na utworzenie nowego oddziału w Poznaniu.
Dyrektorem Ośrodka jest Wojciech Kaczmarek, którego wizjonerstwo i świadomość, co do potrzeby nowoczesnych rozwiązań na rynku szkoleń były i są motorem rozwoju.
ATC s.c. swym Klientom oferuje pakiet szkoleń umożliwiających podnoszenie kwalifikacji, nabywanie umiejętności i zdobywanie uprawnień z zakresu szeroko rozumianych szkoleń. Ideą działania jest zapewnienie klientom usług na wysokim poziomie. Dlatego też realizują kompleksowe i wielostopniowe programy szkoleniowe, które przygotowują w stałej współpracy z klientami oraz z uznanymi autorytetami i instytucjami w danych dziedzinach.

Wykaz podstawowych działów firmy:

  • dział sprzedaży i marketingu,
  • dział szkoleń,
  • dział administracyjno – techniczny,
  • dział obsługi prawnej,
  • dział obsługi projektu,
  • dział księgowości.

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
ATC s.c dysponuje bardzo rozbudowaną infrastrukturą szkoleniową z nowoczesnym zapleczem techniczno – dydaktycznym. Na terenie firmy o powierzchni 15 000m2 znajdują się: czterokondygnacyjny budynek administracyjno – biurowy, warsztaty do zajęć praktycznych, plac manewrowy i parking samochodowy.
W budynku mieści się 5 sal wykładowych, w tym: sala komputerowa wyposażona w pracujące w sieci stanowiska komputerowe, biura administracyjne. Posiadają komputery typu Laptop niezbędne do prowadzenia kursów poza siedzibą firmy. Wszystkie pomieszczenia mają stały dostęp do internetu (dotyczy również sal wykładowych), które dodatkowo wyposażone są w rzutniki multimedialne, rzutniki pisma, sprzęt audio video.
Biuro wyposażone jest w nowoczesny sprzęt komputerowy (drukarki laserowe, atramentowe, skaner, nagrywarki CDRW). Cały obiekt jest klimatyzowany i wentylowany oraz monitorowany telewizją dozorową.
Firma zatrudnia najlepszych fachowców. Programy szkoleń są opracowywane we współpracy z uznanymi autorytetami i instytucjami w danych dziedzinach.
Kursantom oferują aplikacje komputerowe wspomagające proces kształcenia oraz filmy dydaktyczne. Nieodłącznymi elementami szkolenia są samochodowa apteczka pierwszej pomocy, manekin do ćwiczeń reanimacyjnych, środki opatrunkowe, maseczki do sztucznego oddychania, koce, deska ortopedyczny, podręczny sprzęt gaśniczy.
Od 2 stycznia 2006 roku posiadają oddział w Poznaniu.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:

  • duże firmy z sektora przemysłu spożywczego, np. Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, cukrownia Pfeifer & Langen Polska w Gostyniu, Miejskiej Górce i Środzie Wielkopolskiej
  • pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw
  • firma Lafrentz-Polska Sp. z o.o.
  • przedstawiciele sektora medycznego, np. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie.

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
ATC s.c. posiada uprawnienia nadane przez wyspecjalizowane jednostki:

  • Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
  • Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  • Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach
  • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Wojewódzkie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców

ATC s.c. jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowca PL. Poza główną działalnością nie bez znaczenia pozostają inne obszary funkcjonowania Ośrodka.
W siedzibie ATC s.c. funkcjonuje Centrum Doskonalenia Nauczycieli ATC s.c., które powstało w 2000 roku i jak sama nazwa wskazuje podstawowym celem CDN jest kształcenie i doskonalenie nauczycieli.
ATC s.c. od kilku lat z realizuje projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektów oferują bezpłatne szkolenia oraz doradztwo zawodowe skierowane do osób pracujących, rolników, domowników, osób bezrobotnych oraz pracowników firm podlegających procesowi restrukturyzacji. Z takiej formy pomocy skorzystało już kilka tysięcy osób.
Wysoka jakość świadczonych usług i szkoleń, infrastruktura szkoleniowa oraz profesjonalne podejście do klienta zostały docenione przez uczestników szkoleń. W roku 2005 otrzymali Certyfikat Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług "NAJLEPSZE W POLSCE" za wspaniałą infrastrukturę szkoleniową oraz wysoki poziom szkolenia i kształcenia zawodowego, a w roku 2006 - za wysoką jakość usług w zakresie szkolenia kierowców.
24 lutego 2009r. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy udzielił Firmie akredytacji w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo-konsultingowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z warunkami określonymi w umowie nr RO-2/2009.
W dniu 08.06.2009 r. ATC s.c. zostało wyróżnione Certyfikatem NAJWYŻSZA JAKOŚĆ za najwyższy standard świadczonych usług edukacyjnych i nowoczesne zarządzanie organizacją.  

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Beata Gaszek, tel. (65) 575 85 23, b.gaszek@atcgrupa.plbiuro@atcgrupa.pl, www.atcgrupa.pl