Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Ocena zgodności - Maszyny i elementy bezpieczeństwa

 

CIOP-PIB jest od dnia 7 maja 2004 r. jednostką notyfikowaną nr 1437 w zakresie dyrektywy maszynowej (98/37/WE, a od dnia 12 czerwca 2009 r. w zakresie dyrektywy 2006/42/WE). W odniesieniu do postanowień dyrektywy 2006/42/WE CIOP-PIB prowadzi następujące procedury oceny zgodności:

 • oceny typu WE
 • oceny systemu zapewnienia jakości u producenta maszyn/elementów bezpieczeństwa

Zakres wyrobów podlegających ocenie zgodności w CIOP-PIB w obszarze dyrektywy 2006/42/WE:

 • pilarki tarczowe i taśmowe do drewna i mięsa
 • strugarki wyrówniarki i grubiarki do drewna
 • obrabiarki kombinowane do drewna
 • czopiarki do drewna
 • frezarki z pionowym wrzecionem i posuwem ręcznym do drewna
 • przenośne pilarki łańcuchowe
 • urządzenia ochronne przeznaczone do wykrywania obecności osób
 • napędzane mechanicznie ruchome osłony blokujące przeznaczone do stosowania jako zabezpieczenie w maszynach
 • układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa
 • inne maszyny, dla których w procesie oceny zgodności nie jest wymagany udział jednostki notyfikowanej


Schematy procedur oceny zgodności:


Ocena zgodności maszyn / elementów bezpieczeństwa jest prowadzona zgodnie z systemem certyfikacji nr 1b, 6 wg PKN Guide nr 67.

Plik do pobrania


Uwaga na sfałszowane certyfikaty CIOP-PIB! PRZYPOMINAMY, że:

 • każda modyfikacja wyrobu będącego przedmiotem certyfikatu wydanego przez nasz Instytut powinna być zgłoszona do Ośrodka Certyfikacji Wyrobów,
 • certyfikaty oceny typu WE nie są przeznaczone do rozpowszechniania w celach handlowych,
 • podstawowym dokumentem uprawniającym do wprowadzania wyrobów na rynek jest deklaracja zgodności z typem, dla którego wydano certyfikat, wystawiona przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
 • w przypadku, gdy odbiorca danego wyrobu żąda przedstawienia certyfikatu oceny zgodności, prawo udostępniania jego kopii ma tylko posiadacz certyfikatu, po potwierdzeniu zgodności kopii z oryginałem,
 • sfałszowanie certyfikatu ( w tym także sfałszowanie jego kserokopii lub skanu) lub użycie takiego przerobionego dokumentu jako autentycznego jest przestępstwem z art. 270 § 1 kodeksu karnego.
 • INFORMACJA o podmiotach, którym udowodniono dokonanie fałszerstwa certyfikatu (jego kserokopii lub skanu) lub posłużenie się sfałszowanym certyfikatem będzie zamieszczona na stronie internetowej Instytutu.


Wniosek wraz z dokumentami wskazanymi w załączniku do wniosku i wzorem wyrobu należy przesyłać do Ośrodka Certyfikacji Wyrobów w Warszawie (ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa) lub w Łodzi (ul. Wierzbowa 48, 90-133 Łódź)


Przydatne linki: