Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Ocena obciążenia i komfortu termicznego

Szkolenia specjalistyczne - Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w środowisku gorącym i zimnym

Tematyka szkolenia specjalistycznego: "Ocena obciążenia i komfortu termicznego"

Lp. Temat Proponowana liczba godzin
1 Ocena obciążenia i komfortu termicznego w świetle obowiązujących normatywów higienicznych.

2 godz.

2 Zmiany fizjologiczne człowieka w różnych warunkach termicznego środowiska zewnętrznego, metody monitoringu oraz fizjologiczno-higieniczna ocena właściwości odzieży ochronnej.

2 godz.

3 Bilans wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem a środowiskiem.

1 godz.

4 Metody wyznaczania izolacji cieplnej odzieży.

1 godz.

5 Ryzyko związane z obciążeniem termicznym.

1 godz.

6 Techniczne i organizacyjne środki przeciwdziałania niekorzystnym warunkom mikroklimatu.

1 godz.

7 Praktyczne stosowanie wiedzy w zakresie oceny komfortu i ryzyka związanego z obciążeniem termicznym.

2 godz.