Opis sygnalizatora ostrzegawczego ZURA PS - 100R

 

Analiza dostępnych na rynku i stosowanych w pojazdach uprzywilejowanych sygnalizatorów ostrzegawczych wykazała, że aktualnie w kraju funkcjonuje niewiele odmian tych sygnalizatorów, różniących się przede wszystkim układami zasilania, budową toru elektrycznego oraz dostępnymi funkcjami dodatkowymi. Jeśli chodzi o zastosowane w tychże sygnalizatorach przetworniki elektroakustyczne to większość z nich wykorzystuje przetworniki o podobnej konstrukcji. Do badań wybrano powszechnie stosowane Zespolone Urządzenie Rozgłoszeniowo – Alarmowe ZURA typu PS-100R. Do urządzenia dołączona jest syrena w postaci głośnika dwuwzbudnikowego. Ogólny widok urządzenia ZURA pokazano na .

    

Rys.2.1.ZURA – widok ogólny.  

 

Zespolone Urządzenie Rozgłoszeniowo – Alarmowe ZURA jest wielofunkcyjnym urządzeniem elektronicznym służącym do syntezowania sygnału i emitowania go jako akustyczny sygnał ostrzegawczy przez głośnik. Umożliwia nagłośnienie terenu akcji poprzez podawanie komunikatów za pomocą mikrofonu lub drogą radiową po podłączeniu radiostacji. ZURA posiada sygnały wyjściowe umożliwiające sterowanie światłami ostrzegawczymi. Urządzenie jest przeznaczone dla pojazdów korzystających z uprzywilejowania w ruchu drogowym. Zasilane jest ono napięciem stałym 12V lub 24V. Pobór prądu zależy od napięcia zasilania i wynosi 4A (dla 24V) lub 7,5A (dla 12V). ZURA wytwarza cztery rodzaje sygnału o przebiegu prostokątnym i modulowanej częstotliwości. Przedwzmacniacz współpracuje także z widocznym na zdjęciu mikrofonem oraz wejściem m.cz. do którego można dołączyć przenośny radiotelefon. Możliwe jest przekazywanie w ten sposób komunikatów słownych.

    

Rys.2.2.Panel czołowy urządzenia ZURA.  

 

Na Rys.2.2 przedstawiono widok panelu czołowego urządzenia ZURA. Kolejnymi numerami oznaczono: 1. Przycisk syreny ręcznej, 2. Przełącznik strony, 3. Kontrolki sygnalizujące stronę, z której włączone jest światło postojowe, 4. Przełącznik rodzaju pracy,5. Kontrolka sygnalizująca włączenie ZURY, 6. Kontrolka sygnalizująca włączenie świateł ostrzegawczych, 7. Przełącznik „POSTÓJ W AKCJI” lub „PILOT”, 8. Kontrolka sygnalizująca załączenie światła „POSTÓJ W AKCJI” lub „PILOT”, 9. Mikrofon, 10. Wyłącznik/potencjometr siły głosu. Wybór generowanego przez sygnalizator sygnału umożliwia przełącznik rodzaju pracy (2). W położeniu RADIO przez głośniki podawane są komunikaty przychodzące z radiotelefonu. Do włączania urządzenia i regulacji siły głosy służy potencjometr siły głosu (7). W pozycji MIKR. przez głośnik podawane są komunikaty z mikrofonu. Podobnie jak w poprzednim trybie pracy do włączania urządzenia i regulacji siły głosu służy potencjometr siły głosu. Gdy przełącznik rodzaju pracy (2) znajduje się w położeniu SYR.R możliwe jest włączenie przy pomocy oddzielnego przycisku (1) syreny ręcznej. W chwili naciśnięcia przycisku syreny ręcznej (1) urządzenie zaczyna generować sygnał ciągły, którego częstotliwość początkowo (przez ok. 2s) narasta do ustalonej wartości i trwa do momentu zwolnienia przycisku. Po zwolnieniu przycisku częstotliwość i siła sygnału stopniowo opada (przez ok. 4s) aż do całkowitego wyłączenia syreny. W kolejnych trzech pozycjach urządzenie jest stale włączone i emituje sygnały o określonych właściwościach: ·LE-ON – sygnał z powtarzających się na przemian tonów – niskiego i wysokiego. ·WILK – sygnał przypominający wycie wilka, ·PIES – sygnał przypominający ujadanie psa. Urządzenie skonstruowane jest w taki sposób, że mikrofon posiada nadrzędność pracy nad sygnałami SYR.R, LE-ON, WILK i PIES. W momencie wciśnięcia przycisku w mikrofonie, wyłączane są generowane sygnały i możliwe jest przekazywanie komunikatów tak, jakby przełącznik rodzaju pracy znajdował się w położeniu MIKR.Obok generowania sygnałów akustycznych ZURA umożliwia także sterowanie światłami ostrzegawczymi. W pozycjach RADIO i MIKR. przełącznik (7) włącza wydzielone światło ostrzegawcze pracujące tylko w czasie akcji podczas postoju. Światło to można przełączyć za pomocą przełącznika (2) na prawą lub lewą stronę pojazdu. W pozycjach SYR. R, LE-ON, WILK i PIES włączone są światła ostrzegawcze a przełącznik (7) umożliwia załączenie dodatkowego światła (np. pilota kolumny).Rysunki od Rys. 2.3 do Rys. 2.5 pokazano wygląd i szczegóły budowy głośnika dwuwzbudnikowego.

   

Rys.2.3.Widok głośnika dwuwzbudnikowego.

 

 

 Rys.2.4.Głośnik dwuwzbudnikowy – wymiary.

 

 

 Rys.2.5.Głośnik dwuwzbudnikowy – szczegóły konstrukcyjne przetworników. 

 

Głośnik ten jest głośnikiem tubowym (co pozwala zwiększyć wypromieniowywaną moc akustyczną) posiadającym dwa przetworniki elektroakustyczne. Jak widać na Rys.2.5 przetworniki mają postać kopułek o średnicy 60mm wykonanych z bakelitu. Częstotliwość pracy tak wykonanego głośnika mieści się przedziale 350 – 1500Hz. Głośnik ma moc nominalną 100W a jego oporność elektryczna wynosi 6.

 

© 2002-2004 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy www.anc.pl, www.ciop.pl