• Interaktywne narzędzia i bazy danych

 

 

ERGO

ON-LINE

 

ERGO

Internetowy system wspomagający wdrażanie i zarządzanie ergonomią w zakładach pracy.

System służy do wyszukiwania informacji wspomagających wdrażanie i zarządzanie ergonomią dla:

  • małych i średnich przedsiębiorstw
   oraz
  • przedsiębiorstw działających w systemie zarządzania bhp wg PN-N-18001:2004.   

Dla małych i średnich przedsiębiorstw wyszukiwanie informacji odbywa się w trzech działach:

  • tematyka
  • kategoria użytkowników
  • rodzaj podejmowanych działań.

Dla przedsiębiorstw działających w systemie zarządzania bhp wg PN-N-18001:2004 w następujących obszarach:

  • zaangażowanie kierownictwa
  • planowanie
  • wdrażanie i funkcjonowanie
  • sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze
  • przegląd zarządzania.
 
Co nowego
"

IRYS
Interaktywna ocena RYZyka zawodowego przez Internet. System informatyczny wspomagający stosowanie...

 
 
Zobacz także
"

CHEMPYŁ

Baza wiedzy wspomagająca zadania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy.

"

Opracowane przez międzynarodowy zespół ekspertów karty charakterystyki zagrożeń zawodowych, związanych z wykonywaniem ponad 80 różnych zawodów, wskazania...

"

Środki ochrony indywidualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz listy kontrolne dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej.