Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości - Projekty
Streszczenie

Opracowanie metody badania i kryteriów oceny hełmów ochronnych oraz środków ochrony oczu i twarzy przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem.

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Jachowicz

Streszczenie projektu:

Opracowano i skonstruowano stanowisko do badań rezystancji powierzchniowej hełmów przemysłowych oraz środków ochrony twarzy i oczu. Pomiary tej rezystancji wykonywano za pomocą elektrod paskowych naniesionych na badane elementy, wykonanych z lakieru elektroprzewodzącego. Określono także kryterium oceny badanych wyrobów pod względem rezystywności powierzchniowej. Badania przeprowadzone z wybraną grupą sprzętu ochronnego wykazały, że kryterium to nie zostało spełnione dla żadnego typu mieszaniny wybuchowej. Opracowano także i skonstruowano stanowisko do pomiaru napięcia elektrostatycznego generowanego na powierzchni hełmów przemysłowych oraz środków ochrony oczu i twarzy. Określono kryterium oceny badanych wyrobów pod względem wartości generowanego ładunku. Badane okulary ochronne nieznacznie przekroczyły zalożone wartości progowe ładunku. Natomiast żadne z badanych osłon twarzy nie nadają się do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Opracowano procedurę badawczą obejmujacą powyższe metody badań.Jednostka: Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości

Okres realizacji: 01.01.2009 – 31.12.2010