Zakład Ergonomii - Projekty
Streszczenie

Walidacja wybranych testów temperamentu i osobowości dla potrzeb oceny predyspozycji do wykonywania zawodu kierowcy.

Kierownik projektu: dr Anna Łuczak

Streszczenie projektu:

Celem zadania była ocena trafności oraz przygotowanie do stosowania w orzecznictwie psychologicznym wybranych kwestionariuszy temperamentu i osobowości, przeznaczonych do oceny predyspozycji do bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (kierowcy zawodowi) i do prowadzenia pojazdów (kierowcy amatorzy). Do analizy walidacyjnej wybrano trzy kwestionariusze psychologiczne:
- Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu - FCZ-KT,
- Kwestionariusz Osobowości Eysencka - EPQ-R(S),
- Kwestionariusz Impulsywności- IVE.
Badania walidacyjne przeprowadzono w Pracowni Psychologii Społecznej CIOP-PIB oraz w 15 pracowniach psychologicznych na terenie kraju, uprawnionych do prowadzenia psychologicznych badań kierowców. Łącznie w badaniach wzięło udział 1457 kierowców w wieku 19-75 lat, w tym: 1243 kierowców zawodowych, 94 amatorów "bezwypadkowych" i 120 kierowców amatorów - sprawców wypadków drogowych.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Łuczak A., Tarnowski A., Dobór zawodowy kierowców - selekcja pozytywna czy negatywna., Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 6: 9-11., 2011
  2. Łuczak A., Bezpieczeństwo transportu i ruchu drogowego w badaniach międzynarodowych., Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 2: 2-4., 2013
  3. Łuczak A., Temperament i osobowość w diagnozie predyspozycji kierowców. Wyniki badań., CIOP-PIB, Warszawa, 96 s., 2013

 Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013