Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Projekty
Streszczenie

Badania uwarunkowań jakości życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, podejmujących pracę zawodową na otwartym rynku pracy i w zakładach pracy chronionej

Kierownik projektu: dr hab. Maria Konarska

Streszczenie projektu:

Celem zadania była ocena wpływu uwarunkowań psychospołecznych na poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo w kontekscie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz opracowanie materiałów szkoleniowych, wytycznych i zaleceń dla służb zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych. W badania wzięło udział 426 osób niepełnosprawnych ruchowo w wieku 18-65 lat, które podzielono na cztery grupy: pracujących na otwartym rynku pracy, pracujących w zakładach pracy chronionej, poszukujących zatrudnienia oraz niepracujących i nieposzukujących zatrudnienia. Analizy wykonywano również w zależności od wieku osób badanych. Na podstawie wyników badań opracowano wytyczne i zalecenia dla służb zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych, dotyczące podejmowania działań w celu podniesienia poziomu jakości życia osób niepełnosprawnych ruchowo. Przeprowadzono szkolenie-warsztaty dla osób niepełnosprawnych dotyczące zagadnień jakości życia i psychospołecznych źródeł stresu oraz komunikacji i wsparcia społecznego.Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010