Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych - Projekty
Streszczenie

Ocena narażenia pracowników konserwujących instalacje wentylacyjne na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne.

Kierownik projektu: mgr Małgorzata Gołofit-Szymczak

Streszczenie projektu:

Celem zadania była ocena narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne (SCB) oraz opracowanie zaleceń i wytycznych do ograniczania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy pracowników konserwujących instalacje wentylacyjne.
Ocena narażenia przeprowadzona podczas realizacji zadania opierała się na analizie stanowisk pracy, identyfikacji SCB, stosowanych środków czyszczących i dezynfekujących oraz weryfikacji uzyskanych informacji z danymi piśmiennictwa przedmiotu na temat występowania ewentualnych zagrożeń chemicznych i biologicznych na stanowiskach pracy pracowników konserwujących instalacje wentylacyjne.
Zagrożenie czynnikami chemicznymi wynika przede wszystkim ze strony substancji chemicznych, które występują w warstwach pyłu i w środkach stosowanych do czyszczenia i dezynfekcji. Zagrożenie dla zdrowia jest różne w zależności od tego, jakiego typu produkty są stosowane, jaka jest częstotliwość kontaktu ze środkami dezynfekującymi czy czyszczącymi, a także od ich ilości oraz sposobu używania.
Na podstawie badań ankietowych, identyfikacyjnych szkodliwych czynników biologicznych i chemicznych, analizy narażenia oraz przeglądu piśmiennictwa przedmiotu, opracowano zalecenia do oceny i ograniczenia narażenia zawodowego w formie broszury.
Opracowano także materiały szkoleniowe oraz prezentację multimedialną przeznaczone dla pracowników firm zajmujących się czyszczeniem instalacji wentylacyjnych, służb technicznych zajmujących się konserwacją , pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz pracowników inspekcji sanitarnej.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Gołofit-Szymczak M., Jeżewska A., Ławniczek-Walczyk A., Górny R.L., Narażenie pracowników konserwujących instalacje wentylacyjne na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne., Medycyna Pracy, 63,6, s. 711-722., 2012
  2. Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L., Exposure of ventilation system cleaning workers to harmful microbiological agents., Medycyna Pracy, 64(5), s. 613-623., 2013
  3. Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L., Ilościowa i jakościowa kontrola szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy., Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2(76), s. 5-17., 2013
  4. Gołofit-Szymczak M., Górny R.L., Jeżewska A., Ławniczek-Wałczyk A., Szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne w firmach konserwujących instalacje wentylacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 37 s., 2013

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013