Pracownia Filtracji i Wentylacji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metody badania obszarów nie wentylowanych w pomieszczeniach małych przedsiębiorstw, wyposażonych w wentylację mechaniczną ogólną, przy zastosowaniu gazów znacznikowych

Kierownik projektu: dr inz Elżbieta Jankowska

Wykonawcy: mgr inż Tomasz Jankowski, mgr inż Dorota Kondej, Maria Paluszkiewicz,

Streszczenie projektu:

Kierownik tematu:
dr inz Elżbieta Jankowska
tel. 623-32-67, e-mail:eljan@cioppl
Wykonawcy: mgr inż Tomasz Jankowski, mgr inż Dorota Kondej, Maria Paluszkiewicz,

Słowa kluczowe:
wentylacja; małe przedsiębiorstwa; obszary nie wentylowane; znaczniki gazowe; metoda anemometryczna; metoda znaczników gazowych; metoda wizualizacji

Streszczenie projektu:
Przedmiotem zadania badawczego było opracowanie metody badania obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniach małych przedsiębiorstw, wyposażonych w wentylację mechaniczną ogólną, przy zastosowaniu znaczników gazowychOpracowano metodykę kompleksowego badania obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniach pracy, która obejmuje badania metodami:
1  anemometryczną, umożliwiającą określenie rozkładu prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniach pracy oraz kierunków przepływu strumieni powietrza nawiewanych lub wywiewanych z pomieszczeń pracy,
2  znaczników gazowych, umożliwiającą lokalizowanie obszarów, w których może dochodzić do kumulowania się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych podczas procesów produkcyjnych do pomieszczeń pracy,
3.  wizualizacji, umożliwiającą określenie kierunków przepływu powietrza w pomieszczeniach pracy.Przeprowadzono badania laboratoryjne i weryfikacyjne określania obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniach pracy wyposażonych w wentylację mechaniczną ogólną oraz w różnego rodzaju urządzenia wentylacji miejscowej
Badania weryfikacyjne przeprowadzono w pomieszczeniach pracy typowych dla małych przedsiębiorstw, a mianowicie w pomieszczeniach wyposażonych w stanowiska do obróbki mechanicznej materiałów, do spawania oraz do malowania gotowych wyrobów. Opracowana metodyka badawcza umożliwia dokonywanie kompleksowej oceny stanu powietrza w pomieszczeniach pracy wyposażonych w wentylację mechaniczną ogólną. Przedstawiona metodyka badawcza może być również stosowana do oceny współdziałania systemów wentylacji mechanicznej ogólnej z urządzeniami wentylacji mechanicznej miejscowej
Okres realizacji: 02.11.1998 - 15.12.2001

Jednostka: Pracownia Filtracji i Wentylacji

Okres realizacji: 02.11.1998 – 15.12.2001