Sprawy ogólne BHP
EMERYTURY POMOSTOWE


Informacja z ZUS na temat stanu realizacji ustawy o emeryturach pomostowych (Trójstronna Komisja ds. społeczno-gospodarczych, 6 lipca 2009)

 

Informacja z ZUS na temat stanu realizacji ustawy o emeryturach pomostowych (Trójstronna Komisja ds. społeczno-gospodarczych, 6 lipca 2009)


Głównymi powodami odmowy przyznania uprawnień do emerytury pomostowej, są:

  • Nieudokumentowany staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (zakład nie istnieje, więc trzeba ściągać dane z archiwum akt, na zaświadczeniu pracodawca nie umieścił stwierdzenia, że „pracował na stanowisku „x y” w warunkach lub charakterze szczególnym”),
  • Brak zaświadczenia lekarza medycyny pracy, że nie może wykonywać pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze (dotyczy prac: w hutnictwie, maszynistów pojazdów trakcyjnych, oraz w przypadku prac w powietrzu na statkach powietrznych orzeczenia wydanego na podstawie ustawy Prawo lotnicze),
  • Nie rozwiązanie umowy o pracę.