Pracownicy Instytutu
 
Przywróć
Minimalizuj
 • Pracownia Przetwarzania Dźwięku
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Leszek Morzyński 22 623-32-97 lmorzyns[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   Aliaksandra Shmyk alshm[at]ciop.pl
   inż. Adam Swidziński adswi[at]ciop.pl
   mgr inż. Grzegorz Szczepański grszc[at]ciop.pl