Pracownia Zwalczania Hałasu
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia zwalczania Hałasu - O Pracowni

Główne kierunki działalności Pracowni Zwalczania Hałasu NA1 to:

 • rozpoznawanie stanu zagrożenia hałasem słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym w środowisku pracy,
 • opracowywanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych ograniczania hałasu u źródła oraz na drodze jego rozprzestrzeniania,
 • działalność normalizacyjna
 • działalność edukacyjna

Laboratoria badawcze Pracowni Hałasu są włączone do akredytowanego przez PCA systemu zapewnienia jakości, obejmującego cały zespół laboratoriów badawczych Instytutu.

Zakres akredytacji obejmuje 3 procedury dotyczące pomiarów mocy akustycznej źródeł hałasu, 2 procedury w zakresie pomiarów kabin dźwiękochłonno- izolacyjnych oraz 3 dotyczące pomiarów hałasu na stanowiskach pracy.

 

Kierownik Pracowni
dr inż. Jan Radosz
tel. 623 32 99, fax: 623 46 54
e-mail: jarad@ciop.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Przywróć
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Zwalczania Hałasu
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Jan Radosz 22 623-32-99 jarad[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Emil Kozłowski - emkoz[at]ciop.pl
   dr hab. inż. Witold Mikulski 22 623-32-89 wimik[at]ciop.pl
   dr inż. Rafał Młyński - rmlynski[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Badania uciążliwości hałasu tonalnego ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań
Kierownik projektu - dr inż. Jan Radosz
Wykonawcy -
zobacz więcej
Identyfikacja źródeł emisji hałasu, w tym hałasu wysokoczęstotliwościowego, analiza za-grożenia hałasem na przykładzie zakładów produkcji opakowań oraz określenie zaleceń profilaktyki
Kierownik projektu - dr inż. Bożena Smagowska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Ocena funkcjonalności ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem stosowanych w obecności hałasu impulsowego wytwarzanego przez różne źródła
Kierownik projektu - dr inż. Rafal Młyński
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj