Projekty
 
Przywróć
Minimalizuj
Wytyczne do działań na rzecz utrzymywania zdolności do pracy w ramach wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)
Kierownik projektu - dr inż. Zofia Pawłowska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Wspomaganie monitorowania procesów zarządczych w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z zastosowaniem metody rozmytych map
Kierownik projektu - dr Anna Skład
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie programów i materiałów szkoleniowych w zakresie projektowania i doskonalenia systemu zarządzania BHP z uwzględnieniem wymagań nowej normy między-narodowej ISO 45 001
Kierownik projektu - dr inż. Zofia Pawłowska
Wykonawcy -
zobacz więcej