Kierownictwo
 
Przywróć
Minimalizuj
Kierownik Zakładu
dr Małgorzata Pośniak
mapos[at]ciop.pl
tel. 22 623 46 62
 
Sekretariat
Izabela Gorzkowska
izgor[at]ciop.pl
tel. 22 623 46 76